Lidmaatschap

Inschrijven

Alvorens je besluit lid te worden van onze vereniging kan je 3x vrijblijvend met ons meetrainen.

Enthousiast geworden en wil je lid worden van onze vereniging?
Stuur dan een e-mail naar onze secretaris. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk informatie van onze vereniging en een inschrijfformulier toegezonden.

Opzeggen

Het lidmaatschap van de NOB kan niet in de loop van een jaar worden beëindigd. Daarom is bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap van de vereniging de contributie van de NOB verschuldigd tot en met het einde van het jaar en dient ineens te worden voldaan.

Het lidmaatschap van de vereniging wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan per kwartaal beëindigd worden door schriftelijke opzegging per post of email. Dit dient te geschieden niet later dan één maand voor het einde van het lopende kwartaal. Indien dit termijn niet in acht wordt genomen, dan eindigt het lidmaatschap aan het einde van het daaropvolgende kwartaal.

Kosten

Contributie per kwartaal Delta Divers€50
Lidmaatschap NOB per/jaar€53